THE BUNCH OF GRAPES

Siop Cludfwyd a Bwyd a diod - Mehefin 2020

The Bunch of Grapes, ychydig yn wahanol i sut rydych chi'n ei gofio ...
 

Bob wythnos O ddydd Gwener i ddydd Sadwrn mwynhewch The Bunch gartref - brechdanau a byrgyrs calonog, prif gyflenwad gastropub a'n 'brathiadau bar' mwg cartref ac ochrau blasus. Mae ein bwydlen boblogaidd ddydd Sul hefyd ar gael i'w mwynhau gartref, wedi'i weini bob dydd Sul, rhwng 12-4pm

Porwch ein bwydlen a'n harchebu ar-lein - byddwn yn eich galw i gymryd taliad a threfnu eich amser casglu.

BG50.jpg
veg box october 2.jpg

Siop Bwyd a Diod

Bydd y Bunch Food & Drink Store yn darparu ffynhonnell ar gyfer rhai o'ch staplau bob dydd fel wyau llaeth a menyn, cwrw, gwinoedd a gwirodydd ond hefyd lle i brynu rhai mwy anodd dod o hyd i fwydydd cyflawn, bwydydd heb glwten, fegan ac eco-gyfeillgar eitemau cartref. Bydd ei ddyddiau cynnar a'r hyn a gynigiwn yn tyfu ac yn addasu i'ch anghenion a'ch gofynion. Mae'n siop sydd wedi'i modelu'n drwm o'ch adborth, felly mae croeso i chi ychwanegu mwy o geisiadau a syniadau wrth i ni dyfu. Bydd y Storfa ar-lein yn fuan iawn, byddwch chi'n gallu Pori ac archebu ar-lein, talu'n ddiogel a chasglu drannoeth. Syml!
(casgliad ar gael dydd Mawrth - dydd Sul)